23" Mini riedlentė, Penny lenta, kanados klevas, ABEC-11, Fish Wood Logo White