Multi-Star® Vario rankena ZM-V4 ZM-V 4, Wolf Garten