Siuntos būklė pristatymo metu

  • PRIEŠ PRIIMDAMI KURJERIO PRISTATYTĄ PREKĘ, atidžiai patikrinkite siuntos būklę.

    Jeigu pastebėjote išorinius pakuotės pažeidimus, BŪTINAI tai pažymėkite įteiktuose siuntos pristatymo dokumentuose!

    NEDELSDAMI pažymėkite visus, net pačius menkiausius pažeidimus.

    LABAI SVARBU! Jeigu priėmėte siuntą ir prekės gavimo dokumentuose nenurodėte jokių pažeidimų, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeista ir jokios vėlesnės pretenzijos dėl prekės pažeidimų nėra priimamos.